A A A

Ideeën-lijstje van de Vrienden van Wilhelmina.

Iedere donateur van de Vrienden van Wilhelmina van V.V. Wilhelmina kan een idee bedenken. Met het formulier ideeën-formulier kan je je ideeën opgeven. De commissie van de Vrienden van Wilhelmina zal beoordelen of het ingebrachte idee realistisch is en voldoet aan de doelstelling om V.V. Wilhelmina te ondersteunen.

 

  1. Volleybal clinic.

 

 

Bekendmaking gekozen bestedingsdoel

De aanwezige Vrienden van Wilhelmina hebben, na stemming voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 september 2015, besloten de vier voorgestelde bestedingsdoelen voor te leggen aan de ALV. Na stemming heeft de meerderheid van de aanwezigen gekozen voor aanschaf van Funtec Beach Courtline (belijning voor een buiten volleybalveld). Nu wordt verder nog onderzocht of een volleybal clinic haalbaar is. Indien dit nu geen haalbare zaak is, blijft het idee staan.  In de ALV werd bekend gemaakt dat er recent nieuwe ballen aangeschaft zijn daardoor is het idee voor de aanschaf van nieuwe ballen van de lijst verwijderd.